Νέος Κεντρικός Διανομέας Πόσιμου Ύδατος Δ.Κ. Τυχερού Δήμου Σουφλίου

 Sticker ETPA

Τίτλος έργου:   Νέος Κεντρικός Διανομέας Πόσιμου Ύδατος Δ.Κ. Τυχερού Δήμου Σουφλίου
Φορέας Υλοποίησης:   Δήμος Σουφλίου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:   Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020
Προϋπολογισμός: 
Διαρθρωτικό Ταμείο:   ΕΤΠΑ
Περιγραφή: Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου κεντρικού διανομέα δύο διαμερισμάτων με συνολική χωρητικότητα 700 m3, δύο διαμερισμάτων, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Τυχερού, Φυλακτού και Λαγυνών του Δήμου Σουφλίου. Η υλοποίηση της πράξης είναι αναγκαία λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η υφιστάμενη υδατοδεξαμενή, το δε έργο θα επιλύσει το πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών.
Στόχοι:  Εξυπηρέτηση αναγκών υδροδότησης των οικισμών Τυχερού, Φυλακτού και Λαγυνών του Δήμου Σουφλίου και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων.
Αποτελέσματα:  Εξυπηρέτηση αναγκών υδροδότησης των οικισμών Τυχερού, Φυλακτού και Λαγυνών του Δήμου Σουφλίου και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων. 

                                      

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.