Πολιτική cookies

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο soufli.gr, καθώς και για να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε το soufli.gr.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Γενικότερα τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο τα λεγόμενα “αυστηρώς απαραίτητα” cookies, καθώς και cookies επιδόσεων για να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά του και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες του.

Αυστηρώς απαραίτητα cookies

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδροµητής. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του ιστοτόπου.

Log Files

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε το soufli.gr, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στο soufli.gr, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser

Ο κάθε χρήστης του soufli.gr έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους.

Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser:
· Internet Explorer
· Mozilla Firefox
· Google Chrome
· Safari
· Opera

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το soufli.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι φορείς αυτών των διαδικτυακών τόπων είναι υπεύθυνοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου soufli.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο soufli.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών


Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την  Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) σύμφωνα με το Άρθρο 13.

Ο Δήμος Σουφλίου είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και εδρεύει στη διεύθυνση Βασ.Γεωργίου ΙΙ 180, Δήμος Σουφλίου, ΤΚ 68400, τηλέφωνο επικοινωνίας 2554350100. Σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο Δήμος Σουφλίου είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την Ελένη Διαφωνίδου, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: elenidfn[@]yahoo.gr τηλ.: 6947261417.

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο Δήμος είναι (α) δεδομένα πολιτών (β) δεδομένα προμηθευτών- αναδόχων (γ) δεδομένα προσωπικού (δ) δεδομένα Διοικητικού Συμβουλίου. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας όπως αναγράφεται στο Άρθρο 6, (ε). Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται η νόμιμη βάση επεξεργασίας της εκτέλεσης της σύμβασης και της συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση.

Συγκατάθεση θα σας ζητήσουμε για τις περιπτώσεις (1) δραστηριοτήτων που έχουν σαν σκοπό την ανάπτυξη περαιτέρω επικοινωνίας μαζί σας για θέματα του Δήμου (2) αναζήτηση εγγράφων αυτεπαγγέλτως και (3) χρήση cookies στην ιστοσελίδα μας.

Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων των πολιτών και συναλλασσόμενων με το Δήμο ορίζεται από το Π.Δ. 480/1985. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Προεδρικό Διάταγμα, ο Δήμος επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του σκοπού.

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων σας όπως αυτά περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων με τους περιορισμούς που λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση των δημόσιων οργανισμών. Θα σας απαντήσουμε εντός μήνα και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα σας ενημερώσουμε εντός μήνα για τη λήψη παράτασης έως και δύο μήνες παρέχοντάς σας την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

* τελευταία ενημέρωση 15/03/2019

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.