Φράγμα Υδροληψίας και εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου

 Sticker ETPA

Τίτλος έργου:   Φράγμα Υδροληψίας και εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου 
Φορέας Υλοποίησης:   Δήμος Σουφλίου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:   Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020
Προϋπολογισμός: 
Διαρθρωτικό Ταμείο:   ΕΤΠΑ
Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή ταμιευτήρα ύδρευσης πλησίον της Σιδηρούς και στην κατασκευή ενός νέου εξωτερικού υδραγωγείου που θα περιλαμβάνει μια νέα δεξαμενή διανομής, ένα ταχυδιυλιστήριο και τον συνδετήριο προσαγωγό δεξαμενής- ταχυδιυλιστήριου. Η θέση του ταμιευτήρα θα βρίσκεται στο ρέμα με το τοπωνύμιο «Υψώματα» στη συμβολή με το τοπωνύμιο «Κρύα Βρύση». Η έκταση λεκάνης κατάκλισης θα είναι 22 στρ., με μέγιστη χωρητικότητα ταμιευτήρα η οποία κυμαίνεται μεταξύ 80.000m3 και 85.000m3, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στη λεγόμενη νεκρή ζώνη κάτω από το υψόμετρο των ΝΝ+234, το μέγιστο ύψος φράγματος 14μ., το μήκος στέψης φράγματος 58μ. και το πλάτος στέψης 2μ. Στα συνοδά έργα προβλέπονται η οδός πρόσβασης και το πρόφραγμα συγκράτησης φερτών. Το νερό του φράγματος πριν τη διάθεση του προς πόση θα υποβάλλεται σε φίλτρανση και σε χλωρίωση. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευασθεί δίπλα στον άξονα του φράγματος σε διαμορφωμένο χώρο επιφάνειας περίπου 450 m2, οικίσκος κάτοψης περίπου 85 m2 και ύψους περίπου 4,5 m με μηχανολογικό εξοπλισμό ταχυδιυλιστηρίου. Ο εξοπλισμός θα διαθέτει σύστημα φίλτρανσης, απομαγγανίωσης και απομάκρυνσης οργανικών του νερού πριν τη διάθεση σου στο δίκτυο μεταφοράς. Στον οικίσκο αυτό θα ενσωματωθεί και το αντλιοστάσιο ανύψωσης. Το εξωτερικό υδραγωγείο αποτελείται από τον αγωγό μεταφοράς μήκους 3.320 μέτρων και μια νέα δεξαμενή διανομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, δύο διαμερισμάτων συνολικά ωφέλιμου όγκου 150 μ3, με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό ελέγχου (δικλείδες, αερεξαγωγοί και σύστημα εκκένωσης).
Στόχοι:  Οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος ύδρευσης της Σιδηρούς
Αποτελέσματα:  Προσφορά ποιοτικού και επαρκούς ύδατος για τις ανάγκες των κατοίκων του οικισμού

                                      

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.