ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων για την περίπτωση Προληπτικής Οργανωμένης Απομάκρυνσης των Πολιτών εξαιτίας φυσικών φαινομένων του Δήμου Σουφλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων για την περίπτωση Προληπτικής Οργανωμένης Απομάκρυνσης των Πολιτών εξαιτίας φυσικών φαινομένων του Δήμου Σουφλίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Α1161/18/04/2023 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. σχετικά με την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας φυσικών φαινομένων (δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών κ.α.) δημιουργείται στο Δήμο μας Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων πολιτών που διαβιούν σε δομημένες περιοχές των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις όπως και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.

 Στο πλαίσιο αυτό,  καλούνται τα ίδια τα άτομα που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (άτομα με σωματική ή ψυχική ασθένεια με δυσκολία μετακίνησης, ΑμεΑ,  κ.λ.π.) ή οι προσωπικοί τους βοηθοί ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση. Τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση και θα κατατίθενται,  στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180), εφόσον επιθυμούν να καταγραφούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων για την εφαρμογή της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από την Δημοτική Αρχή.

 Στο μητρώο αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση κ.λπ.), καθώς επίσης (εφόσον υπάρχουν) τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και τα μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κ.λπ.).

 Το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση των ατόμων αυτών, εφόσον το επιθυμούν, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του Δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σουφλίου στα τηλέφωνα: 25540 23535, 25540 24172.

 Η καταγραφή αφορά αποκλειστικά τους πολίτες Ευάλωτων Ομάδων που διαβιούν στις παρακάτω δομημένες περιοχές του Δήμου μας:

  1. Δημοτική Ενότητα Σουφλίου
  • Κοινότητα Δαδιάς
  • Κοινότητα Κοτρωνιάς
  1. Δημοτική Ενότητα Τυχερού
  • Κοινότητα Λευκίμης
  1. Δημοτική Ενότητα Ορφέα
  • Κοινότητα Λαβάρων
  • Κοινότητα Μικρού Δερείου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.