Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την υποστήριξη του προγράμματος με ακρωνύμιο «Dimitrovgrad to Access»