Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου την 13/11/2023, ημέρα Δευτέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 12/11/2023
Αρ.Πρωτ.: 10686

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την ΕΓΚ. 375/39167/02-6-2022, το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 13 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, να συγχωνευτούν τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, και τα Ημερήσια Γυμνάσια και Λύκεια Βύσσας, Δικαίων και Τυχερού και από το επόμενο σχολικό έτος (2024-2025) να λειτουργήσουν ως Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης:  10:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00

Το ανωτέρο 1ο θέμα συζητείται εκτάκτως λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, που σχετίζεται με την προθεσμία γνωμοδότησης επί της παραπάνω πρότασης.Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail:tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr ( Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ), με τηλέφωνο στο κινητό 6974558725 ή σταθερό γραφείου 2554350120 ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977331973), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.