Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 18-10-2023
Αρ.Πρωτ.: 10063

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός  Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 12.00  ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

  1. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής οδού Μεγάλου Δερείου-Σιδηροχωρίου του Δήμου Σουφλίου

  2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Σουφλίου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματίων Ν. Έβρου για την διεξαγωγή UEFA Grassroots week 2023 στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2023

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.