Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 29-11-2022
Αρ.Πρωτ.: 11007

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος 
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00  π.μ.,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. Λήψη Απόφασης για την  Παραχώρηση Χρήσης Χώρου  Βιομηχανικού Συγκροτήματος Τζίβρε στο Σουφλί (23 Δεκεμβρίου 2022 έως & 30 Δεκεμβρίου 2022) για την Πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)
  2. Λήψη Απόφασης για την  Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στην Κεντρική Πλατεία Σουφλίου  (23 Δεκεμβρίου 2022) Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)
  3. Λήψη Απόφασης για την  Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στην Πλατεία Λαβάρων (17 Δεκεμβρίου 2022) Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.