Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 11-11-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 10463

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2022, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση Ματαίωσης Διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Πόλης του Σουφλίου" 
  2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
  3. Έγκριση δαπανών μετακίνησης ειδικών συνεργατών του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στην 37η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (PHILOXENIA)
  4. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2022
  5. Έγκριση της υπ. αρ.50/2022 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με Έγκριση Προϋπολογισμού και του ΟΠΔ "Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Δήμων και ΝΠΔΔ" έτους 2023
  6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣ για το έργο "Κατασκευή Δικτύου Υδροδότησης στην περιοχή Κατρατζίδες Δαδιάς"

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.