Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 08/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 04-11-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 10207

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8 η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2022, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.9/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουφλίου, σχετικά με την «Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουφλίου, οικονομικού έτους 2020»
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ.9/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουφλίου, σχετικά με την «Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουφλίου, οικονομικού έτους 2020»
  3. Συγκρότηση Επιτροπής στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το υπόλοιπο έτους 2022 & το έτος 2023
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Αναβάθμιση (Λειτουργική & Ενεργειακή) Υποδομών Δημοτικού Σχολείου Τυχερού Δήμου Σουφλίου"
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (Κατάθεση Έφεσης σχετικά με την 204/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης Περιουσιακές Διαφορές- Διαδικασία Εργατικών Διαφορών Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.