Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 13/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 12-10-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 8666

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση  Ανάθεσης σε Δικηγόρο για τη Σύνταξη Αίτησης Αναιρέσεως κατά της υπ. αρ. 78/2022 απόφασης του Εφετείου Θράκης (Αγωγή Κοινοπραξίας {Κ/Ξ} ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ κατά Δήμου Σουφλίου)
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων κατάθεσης της αίτησης αναιρέσεως)
  2. Έγκριση Ανάθεσης σε Δικηγόρο για την Κατάθεση Αίτησης Αναιρέσεως κατά της υπ. αρ. 78/2022 απόφασης του Εφετείου Θράκης ( Αγωγή Κοινοπραξίας {Κ/Ξ} ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ κατά Δήμου Σουφλίου) στη γραμματεία του Τριμελές Εφετείο Θράκης
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων κατάθεσης της αίτησης αναιρέσεως)     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.