Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 12/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   08/09/2022
Αρ.Πρωτ.: 7818

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) , στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση 5η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τρίμηνο 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος συνεργασίας για την ηλεκτρονική είσπραξη των απαιτήσεων του Δήμου Σουφλίου μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση επέκτασης ωραρίου εργασίας σχολικής καθαρίστριας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια:  Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σουφλίου ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους Ποδοσφαίρου του Δήμου Σουφλίου.
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Σουφλίου σε Αθλητικούς Συλλόγους
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.