Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 02/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 29-07-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 6694

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑKΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 02η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση Εξειδίκευσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022"
  2. Έγκριση 1ου ΣΠ της Μελέτης "Περιφερειακά Έργα Βελτίωσης Ύδρευσης Λευκίμμης & Προβατώνα Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου"
  3. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και Αποκατάσταση Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και Επανάχρησή τους"
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο " Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου από Γεώτρηση Ιτέας έως Νέα Δεξαμενή Τυχερού μετά των κλάδων και συνδετηρίων αγωγών"
  5. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ
  7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση ΧΩΡΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ
  8. Μετακίνηση Δημάρχου

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.