Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 18/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   14/07/2022
Αρ.Πρωτ.: 6251

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) , με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης (ePresence.gov.gr, https://www.epresence.gov.gr), στις 18 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση 4η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε δημότισσα λόγω πυρκαγιάς στην οικία της
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση Συγκοινωνιακής Μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου"Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Υποδομής Οικισμού Δήμου Σουφλίου"
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος για άδεια επέμβασης σε δασική έκταση για αντικατάσταση γεωτρήσεων στις περιοχές Σιδηροχωρίου, Μέγα Δερείου, Γονικού και Ρούσας
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή της αρ. 240/03-01-2022 Απόφασης του Πράσινου Ταμείου, Ένταξη Προτάσεων στο Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» για «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σουφλίου»
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 7ο : Σύμφωνη γνώμη για τον αποκλεισμό πρόσβασης των οδικών τμημάτων Μαυροκκλήσι - Βρυσικά (Α΄φάση) και Πρωτοκκλήσι – Μαυροκκλήσι (Β΄φάση) και η παράκαμψη της κυκλοφορίας μέσω του οδικού τμήματος Μαυροκκλήσι - Κόρυμβος, στα πλαίσια εργασιών του έργου "Συντήρηση δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο 14 Τμήμα: Πρωτοκκλήσι– Μαυροκκλήσι - Βρυσικά
Εισηγήτρια : Η κ. Σιδερά Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της αριθμ. 28/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) Δήμου Σουφλίου (Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών ΚΔΑΠ του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 9ο : Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής :Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκίμης
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου      

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στο Τυχερό για προσωρινή εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε.Τυχερού

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στο Τυχερό για προσωρινή εγκατάσταση Ψυχαγωγικών παιχνιδιών
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε.Τυχερού

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Σουφλίου στην Κοιν.Σ.Επ. «ΠΥΘΙΑ» (ομάδα catchball)
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Φιλοξενίας της Εθνικής Ομάδας Πετοσφαίρισης Παγκορασίδων
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρούσας στην Αθλητική Μορφωτική Ομάδα Ρούσας
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πλατείας Αμορίου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων                
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πλατείας Λυκόφης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων                 
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κισσαρίου, για πραγματοποίηση ιδιωτικής εκδήλωσης στις 10-09-2022                
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Θυμαριάς, στο Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Αγ. Δημήτριος Θυμαριάς για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 29-07-2022
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου του Κέντρου Οικοτεχνίας Χειροτεχνίας στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Φυλακτού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 05 Αυγούστου 2022
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

  • Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Ιουλίου 2022 και μέχρι ώρα 13:00 στο e-mail: zaxariadou@0890.syzefxis.gov.gr & tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr ή στο τηλ. 2554350120, για τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.