Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 01-07-2022
Αρ.Πρωτ.: 5836

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος 
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87

  1. Σύμφωνη γνώμη για τον αποκλεισμό πρόσβασης των οδικών τμημάτων Μαυροκκλήσι - Βρυσικά (Α΄φάση) και Πρωτοκκλήσι - Μαυροκκλήσι (Β΄φάση) και η παράκαμψη της κυκλοφορίας μέσω του οδικού τμήματος Μαυροκκλήσι - Κόρυμβος, στα πλαίσια εργασιών του έργου "Συντήρηση δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο 14 Τμήμα: Πρωτοκκλήσι - Μαυροκκλήσι - Βρυσικά
  2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του αύλειου χώρου το Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων και των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λαβάρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαβάρων "Άγιος Αθανάσιος" για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης "Αντάμωμα Λαβαριωτών" στις 08-07-2022
  3. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου της πλατείας Δαδιάς πλησίον της εκκλησίας, στο Επιμορφωτικό - Αθλητικό - Σύλλογο "ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ" για τη διεξαγωγή ετήσιων εκδηλώσεων στις 19 Ιουλίου 2022

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.