Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   08/04/2022
Αρ.Πρωτ.: 2813

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021, την υπ’ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ. 1333/31-01-2022 ΕΓΚ. (73) του Υπουργείου Εσωτερικών & την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/03-04-2022 ΦΕΚ Β΄1547/02-04-2022, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και μέσω τηλεδιάσκεψης (ePresence.gov.gr, https://www.epresence.gov.gr) για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, στις 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της μελέτης Εργοταξιακής σήμανσης του έργου "Ανάπλαση Κέντρου (Πλατείας και οδός Νίκης) Τυχερού Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή δανειακής σύμβασης του έργου "Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδού Τυχερού - Θυμαριάς"
Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο : Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγητής:  Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση της 107/2011 απόφασης Δ.Σ. (Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στη Λευκίμμη (πρώην Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης)
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

  

  • Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε έως την ΤΡΙΤΗ 12 Απριλίου 2022 και μέχρι ώρα 13:00 στο e-mail: zaxariadou@0890.syzefxis.gov.gr & tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr ή στο τηλ. 2554350120, για τη δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία στην περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων της υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021 της ΚΥΑ Δ1αΓΠ.οικ. 4761/28-01-2022 (ΦΕΚ 290/29-01-2022/ Τεύχος Β΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/03-04-2022 ΦΕΚ Β΄1547/02-04-2022με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο (προκειμένου για τους μη έχοντες τις παραπάνω προϋποθέσεις, να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους, με τηλεδιάσκεψη
  • Σας επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η κατάθεση στο Προεδρείο σχετικού αποδεικτικού.
We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.