Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 24/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 21-01-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 462

 

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
  2. Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
  3. Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
  4. Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
  5. Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
  6. Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
  7. Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

  1. Τροποποίηση της 345/2021  απόφασης  ΟΕ του Δήμου Σουφλίου και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού  για την εκπόνηση της μελέτης για το  «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Τ.Π.Σ.)  Δήμου  ΣΟΥΦΛΙΟΥ»  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)

  2. Έγκριση Ματαίωσης Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης για το  «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Τ.Π.Σ.)  Δήμου  ΣΟΥΦΛΙΟΥ»  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)

  3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου (Αθήνα) ( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την μετακίνηση)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.