Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 24/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 18/04/2024
Αρ.Πρωτ.: 3304

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου στις 24 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (Α΄91) και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024​​ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2024.
Εισηγήτρια: Η κ. Παπαδημητρίου Άννα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2024.
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 4ης Παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου".
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Επιλογή νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουφλίου.
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σουφλίου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ανανέωσης προγράμματος "Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας Long Lasting Memoriew Care (LLM Care) που εφαρμόζεται στο ΚΑΠΗ (Σουφλίου και Τυχερού).
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Δημοτική Κοινότητα Προβατώνα.
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο Σύλλογο Φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου & Περιφέρειας «ΝΗΜΑ ΖΩΗΣ» στην κεντρική πλατεία Σουφλίου για τη διοργάνωση πασχαλινού Bazzar το Σάββατο 27 Απριλίου 2024.
Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου έναντι του Προφήτη Ηλία για πραγματοποίηση δεξίωσης.
Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της Κεντρικής Πλατείας Τυχερού στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Ν. Έβρου, για την διεξαγωγή της  δράσης UEFA GRASSROOTS WEEK 2024 το Σάββατο 11 Μαϊου και την Κυριακή 12 Μαϊου 2024.
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος; Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στη Λευκίμη (πρώην Δημοτικό Σχολείο Λευκίμης).
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος; Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.