Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 27/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 22/03/2024
Αρ.Πρωτ.: 2392

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου στις 27 Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (Α΄91) και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024​​ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2024
Εισηγήτρια: Η κ. Παπαδημητρίου Άννα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2024
Εισηγήτρια: Η κ. Παπαδημητρίου Άννα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 2ης Παράτασης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Μαθητικής Εστίας"
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση δημιουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σουφλί
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δημιουργίας Σχολής Κτηνιατρικής στο Σουφλί
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου στη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Τυχερού
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Τυχερού για πραγματοποίηση εκδήλωσης
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου Σουφλίου - Ο.Τ. 262 Α
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός υπευθύνου  για διαχείριση λογαριασμών ΔΕΗ του Λυκείου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.