Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 19-10-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 10065

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

 

  1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 (8η )
  2. Έγκριση  Εξειδικεύσεων  2023 (ΠΑΓΙΑΣ)
  3. Έγκριση Δαπανών Παγίας
  4. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2023 (Εκδηλώσεις 26ης & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 )
  5. Έγκριση Πρακτικών για το έργο "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ "
  6. Έγκριση της υποβολής πρότασης έργου (πράξης) στο «ΤΠΑ  Υπουργείου Εσωτερικών», άξονα προτεραιότητας  2.4. «Πρόληψη και
    Διαχείριση Κινδύνων» με τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού», με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην περιοχή Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.