Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 02-09-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 7667

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΕΚΤΑKΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 05η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού επέκτασης του Oλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Δήμου Σουφλίου – Εφαρμογή δημιουργίας και έκδοσης Ταυτότητας Πληρωμής Οφειλών προς το Δήμο Σουφλίου»
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)
  2. Έγκριση Εξειδίκευσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 ΔΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.