Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 17/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 16-08-2022
Αρ.Πρωτ.: 7173

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος 
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87

  1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στην Πλατεία της Κορνοφωλιάς (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)-Πραγματοποίηση Χοροεσπερίδας
  2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης Χρήσης Χώρου στην Πλατεία Λευκίμης (7 & 8 Σεπτεμβρίου 2022)-Πραγματοποίηση Ετησίου Χορού
  3. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης Χρήσης Χώρου στην Πλατεία Λαβάρων (3 Σεπτεμβρίου 2022)-Πραγματοποίηση Ιδιωτικής Εκδήλωσης (Γαμήλιο Γλέντι)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.