Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 30/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 26-08-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 7423

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑKΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση Εξειδίκευσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)
  2. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  3. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 2Η ΦΑΣΗ
  4. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΡΟΥΣΣΑ-ΓΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΌ 03 ΕΩΣ 06-04-2020. ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ  –  ΡΟΥΣΣΑ»
  5. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας παράδοσης οριστικής μελέτης "Περιφερειακά Έργα Βελτίωσης Ύδρευσης Λευκίμμης & Προβατώνα Δημ. Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου
  6. Έγκριση μελέτης, όρων και τρόπου εκτέλεσης για το έργο "Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίου Κλιμακίου Πυροσβεστικής στο Σουφλί"
  7. Έγκριση όρων και τρόπου εκτέλεσης για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
  8. Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2022»

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.