Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 27-07-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 6569

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΕΚΤΑKΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 1. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την άμεση αντιμετώπιση Πυρκαγιάς στα Λάβαρα (Αγροτοδασική Έκταση) στις 20 Ιουλίου 2022 χωρίς την υπαιτιότητα του Δήμου
  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
 2. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την άμεση αντιμετώπιση Πυρκαγιάς στη Δαδιά-Λευκίμμη (Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου) στις 21 Ιουλίου 2022 χωρίς την υπαιτιότητα του Δήμου
  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων-κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)
 4. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών λόγω τέλους του μήνα)
 5. Έγκριση Εξειδίκευσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022" (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)

   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.