Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 01-07-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 5835

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚTIKΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

  1. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου « Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Σουφλίου» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  2. Έγκριση των όρων  και τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Mαθητικής Eστίας Σουφλίου»
  3. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
  4. Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού έτους 2023
  5. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (Ειδική Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων στην περιοχή Ταύρη_ Προβατώνα)
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης σχετικά με την σύνταξη & κατάθεση Ανακοπής
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης σχετικά με την σύνταξη & κατάθεση Αίτησης Αναστολής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.