Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 15/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 11-04-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 2814

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚTIKΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20354/9-4-2022 (ΦΕΚ 1724/Β΄/2022 ).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση Εξειδικεύσεων (2022)
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Κατασκευή Δικτύου Υδροδότησης στην περιοχή Κατρατζίδες Δαδιάς"
  3. Έγκριση των όρων & τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου»
  4. Αίτημα μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης εξοπλισμού
  5. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
  6. Έγκριση Πρακτικών για εκμίσθωση ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ
  7. Έγκριση Πρακτικών για εκμίσθωση Κεντρ. Πλατείας Σουφλίου
  8. Έγκριση Πρακτικών για εκμίσθωση Κεντρ. Ενημέρωσης Σουφλίου
  9. Έγκριση Πρακτικών για εκμίσθωση Κεντρ. Ενημέρωσης Σουφλίου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.