Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)

Διακήρυξη (.pdf)