ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                              Σουφλί 17-09-2013
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ. 17851

                                                                                                               ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

Ο Δήμος Σουφλίου προτίθεται να ασφαλίσει τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα του. Η ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1/10/2013 έως 30/9/2014 (διάρκεια ασφάλισης ένα έτος), σύμφωνα με την 63/2013 μελέτη του οικονομικού τμήματος.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Σουφλίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:30μ.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει κατόπιν συγκέντρωσής τους, από την Επιτροπή Συντήρησης των οχημάτων, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013
και η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει την ίδια μέρα με Απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ