Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2013»

Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)

Διακήρυξη (.pdf)