Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλων ειδικευμένων σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση δράσης διάχυσης του έργου "LA-GrBg-EnergyNet"

Πρόσκληση-Μελέτη (.pdf)