Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία «Dimitrovgrad to Access» με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.

Πρόσκληση-Μελέτη (.pdf)