Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία «Dimitrovgrad to Access» με απευθείας ανάθεση Δημάρχου

Πρόσκληση-Μελέτη (.pdf)