Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τη στελέχωση του ενεργειακού γραφείου στα πλαίσια του προγράμματος «ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της Ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.1)» «ENERGY-NET» με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.

Πρόσκληση-Μελέτη (.pdf)