ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 10/6/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            Αρ.Πρωτ.: 4687

 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                      1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                            2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                            3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                            4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                            5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                            6. Πουλιλιός Ευάγγελος- Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                            7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                            

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκυκλίου 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 11 Ιουνίου 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 11:00 π.μ., για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο  Μετάθεση εκ νέου για Τεχνικούς Λόγους της Καταληκτικής Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟY ΤΥΧΕΡΟΥ - ΘΥΜΑΡΙΑΣ»
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων)
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔHMOY ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων) 
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση Πρακτικών _ Αποσφράγισης & Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου " Λοιπές Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργου " FIRE DETECTION" του INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων) 

 

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή στο E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ( Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής ) ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2554350120, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Καλακίκος