Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων. Ο αριθμός των αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό του. 

Αντιδήμαρχοι από 01/03/2017 μέχρι 31/08/2019

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών: Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου 
Τροποποίηση

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα: Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού: Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη
Τροποποίηση

 

Αντιδήμαρχοι από 09/09/2016

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών: Πασχάλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Καραγιάννης Χρήστος του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα: Γκουστούδης Νικόλαος του Αποστόλου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού: Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη

 

Αντιδήμαρχοι από 24/09/2014

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών: Τσιακίρης Σταμάτιος του Αναστασίου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Πατέλης Απόστολος του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα: Παρασκευάς Παρασκευάς του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού: Κουφάκη Σοφία του Παναγιώτη